Климатик Toshiba

Toshibaе японска мултинационална и електроника корпорация, чието седалище в Токио , Япония. Нейните продукти и услуги представят на света информационните технологии и комуникационно оборудване, наред със системи, електронни компоненти и материали, енергийни системи, промишлени и социални инфраструктурни системи, битова електроника, домакински уреди, медицинско оборудване, офис оборудване, осветление и логистика.

Toshiba е основана през 1938 г., чрез сливането на Shibaura Seisaku и Tokyo Denki . Втората датира от 1890 г. Името на компанията е официално променено през 1978 г., когато Toshiba Corporation през 1978 година. Toshiba е направила многобройни корпоративни придобивки през целият период от своето създаване.

Днес марката Toshiba се свежда до представянията си, както по отношение на различни продукти, ката и за модели климатици.

Toshiba предлага широка гама климатици, сред тях са модерните и новаторски предложения от инверторни климатици. По своята същност този вид уреди за отопление работят с голяма енергийна спестовност и са по най-модерни технологии на производство. Те осигуряват надеждност. В началото на осемдесетте години на миналия век, климатиците са имали постоянна мощност. Малко покъсно Toshiba създава инвенторната технология, с която дава възможност за работа в режим на променлива и контролируема мощност. От тук се появява и названието за инвенторни климатици. В същността на технологията си за управление са заложени множество датчици и вградени компоненти. Поради факта, че тези модели са много по-икономични и енергоспестяващи се предполага, че те ще завладеят бъдещето предлагайки съвсем нови модели на климатици, които напълно да изместят съществуващите към момента обикновени климатици.

От позиция на цена на инвенторни климатици, тя до голяма степен зависи от вградените в него елементи. Много пъти дори разликата между едни и други модели са изключително големи, а това от своя страна се дължи на различните производители и използваните материали за направата им.