Когато климатика е отрупан с лед по външното тяло

Ледът е топлоизолатор, а това го прави изключително вреден за климатика и конкретно за външното тяло, по което се образува. В резултат може да се получи загуба на топлинна мощност, както и когато той е замърсен от прах и други натрупвания. За да функционира безпроблемно всеки климатик налага честа поддръжка и грижа. В противен случаи, той хаби бързо фреонът в себе си. С отделянето на влага в помещенията климатика изнасят една част от топлината на вън, с което си помага за размразяването на външното тяло. В повечето случаи климатиците замръзват именно поради дренажната тръба, която излиза от външното тяло. Тя се поставя най-често в долната част на климатика и с цел да извежда водата навън от устройството и това да предотвратява образуването на лед по самата система.

В инструктажа на повечето климатици се посочва ясно, каква трябва да е грижата за устройствата по време на тяхната експлоатация, но това непременно трябва да се взема под внимание, защото при евентуални изникнал проблем щетите не са покрити от гаранцията.

Ледът се образува в самият процес на изсушаване Тогава множеството малки капчици вода образувани в резултат на конденз се събират в отводнителните части. Освен, че от външната страна ледът затрупал тялото може да спука тръби или да достигне до перката забавяйки и дори спирайки работата й, то от вътрешната страна или вътрешната страна влагата допринася за развъждане на множество бактерии и микроорганизми. Всеки климатик има приложена функция по изсушаване, която лесно може да се активира с копче на дистанционното. В програмата най-често е заложено автоматично изключване, когато зачете сама, че стойностите на влага в помещението вече са в норми.

За да бъде активиран този процес е достатъчно да се изключи само климатика от режим на работа, след което се активира бутона по изсушаване. След няколко минутна работа въздухът е изсушен, а влагата вече липсва. Този процес е известен още като стерилизиране на вътрешното тяло от климатика, с помощта на озон, който гарантира унищожаване на всички вредни микроби събрани от въздуха в климатика.